Universitetlər

Home / Türkiyədə Təhsil / Universitetlər

Diqqət! Aşağıdakı universitetlərdə illik təhsil haqqı 400-800 azn arasında dəyişir.

Universitetlər Quruluş Şəhər Növü Sayt
Abant İzzet Baysal Universiteti 1992 Bolu Dövlət ibu.edu.tr
Ahi Ervan Universiteti 2006 Kırşehir Dövlət ahievran.edu.tr
Akdeniz Universiteti 1982 Antalya Antalya akdeniz.edu.tr
Aksaray Universiteti 2006 Aksaray Dövlət aksaray.edu.tr
Alanya Alaaddin Keykubat Universiteti 2015 Alanya Dövlət alanya.edu.tr
Anadolu Universiteti 1958 Eskişehir Dövlət anadolu.edu.tr
Ankara Universiteti 1946 Ankara Dövlət ankara.edu.tr
Ankara Yıldırım Beyazıt Universiteti 2010 Ankara Dövlət aybu.edu.tr
Ardahan Universiteti 2008 Ardahan Dövlət ardahan.edu.tr
Artvin Çoruh Universiteti 2007 Artvin Dövlət artvin.edu.tr
Atatürk Universiteti 1957 Erzurum Dövlət atauni.edu.tr
Aydın Adnan Menderes Universiteti 1992 Aydın Dövlət adu.edu.tr
Balıkesir Universiteti 1992 Balıkesir Dövlət balikesir.edu.tr
Bartın Universiteti 2008 Bartın Dövlət bartin.edu.tr
Bayburt Universiteti 2008 Bayburt Dövlət bayburt.edu.tr
Bilecik Universiteti 2007 Bilecik Dövlət bilecik.edu.tr
Boğaziçi Universiteti 1863 İstanbul Dövlət boun.edu.tr
Bozok Universiteti 2006 Yozgat Dövlət bozok.edu.tr
Bülent Ecevit Universiteti 1992 Zonguldak Dövlət beun.edu.tr
Burdur Mehmet Akif Ersoy Universiteti 2006 Burdur Dövlət mehmetakif.edu.tr
Çanakkale Onsekiz Mart Universiteti 1992 Çanakkale Dövlət comu.edu.tr
Çankırı Karatekin Universiteti 2007 Çankırı Dövlət karatekin.edu.tr
Celal Bayar Universiteti 1992 Manisa Dövlət bayar.edu.tr
Dokuz Eylül Universiteti 1982 İzmir Dövlət deu.edu.tr
Dumlupınar Universiteti 1992 Kütahya Dövlət dpu.edu.tr
Düzce Universiteti 2006 Düzce Dövlət duzce.edu.tr
Edirne Trakya Universiteti 1982 Edirne Dövlət trakya.edu.tr
Ege Universiteti 1955 İzmir Dövlət ege.edu.tr
Erciyes Universiteti 1978 Kayseri Dövlət erciyes.edu.tr
Erzincan Universiteti 2006 Erzincan Dövlət erzincan.edu.tr
Eskişehir – Osmangazi Universiteti 1993 Eskişehir Dövlət ogu.edu.tr
Fırat Universiteti 1975 Elazığ Dövlət firat.edu.tr
Galatasaray Universiteti 1992 İstanbul Dövlət gsu.edu.tr
Gazi Universiteti 1926 Ankara Dövlət gazi.edu.tr
Giresun Universiteti 2006 Giresun Dövlət giresun.edu.tr
Gümüşhane Universiteti 2008 Gümüşhane Dövlət gumushane.edu.tr
Hacettepe Universiteti 1967 Ankara Dövlət hacettepe.edu.tr
Hitit Universiteti 2006 Çorum Dövlət hitit.edu.tr
Iğdır Universiteti 2008 Iğdır Dövlət igdir.edu.tr
İnönü Universiteti 1975 Malatya Dövlət inonu.edu.tr
İstanbul Medeniyet Universiteti 2010 İstanbul Dövlət medeniyet.edu.tr
İstanbul Universiteti 1933 İstanbul Dövlət istanbul.edu.tr
Kafkas Universiteti 1992 Kars Dövlət kafkas.edu.tr
Kahramanmaraş Sütçü İmam Universiteti 1992 Kahramanmaraş Dövlət ksu.edu.tr
Karabük Universiteti 2007 Karabük Dövlət karabuk.edu.tr
Karamanoğlu Mehmetbey Universiteti 2007 Karaman Dövlət kmu.edu.tr
Kastamonu Universiteti 2006 Kastamonu Dövlət kastamonu.edu.tr
Katip Çelebi Universiteti 2010 İzmir Dövlət ikc.edu.tr
Kırıkkale Universiteti 1992 Kırıkkale Dövlət kku.edu.tr
Kocaeli Universiteti 1992 Kocaeli Dövlət kacaeli.edu.tr
Manisa Celal Bayar Universiteti 1992 Manisa Dövlət mcbu.edu.tr
Marmara Universiteti 1883 İstanbul Dövlət marmara.edu.tr
Mehmet Akif Ersoy Universiteti 2006 Burdur Dövlət mehmetakif.edu.tr
Mersin Universiteti 1992 Mersin Dövlət mersin.edu.tr
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universiteti 1882 İstanbul Dövlət msgsu.edu.tr
Muğla Sıtkı Koçman Universiteti 1975 Muğla Dövlət mu.edu.tr
Mustafa Kemal Universiteti 1992 Hatay Dövlət mku.edu.tr
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Universiteti 1975 Nevşehir Dövlət nevsehir.edu.tr
Niğde Ömer Halisdemir Universiteti 1992 Niğde Dövlət nigde.edu.tr
Ondokuz Mayıs Universiteti 1975 Samsun Dövlət omu.edu.tr
Onyedi Eylül Universiteti 2015 Balıkesir Dövlət bandırma.edu.tr
Ordu Universiteti 2006 Ordu Dövlət odu.edu.tr
Orta Doğu Teknik Universiteti 1956 Ankara Dövlət metu.edu.tr
Pamukkale Universiteti 1992 Denizli Dövlət pau.edu.tr
Recep Tayyip Erdoğan Universiteti 2006 Rize Dövlət erdogan.edu.tr
Sakarya Universiteti 1970-1992 Sakarya Dövlət sakarya.edu.tr
Selçuk Universiteti 1975 Konya Dövlət selcuk.edu.tr
Sinop Universiteti 2007 Sinop Dövlət sinop.edu.tr
Süleyman Demirel Universiteti 1992 İsparta Dövlət sdu.edu.tr
Tekirdağ Namık Kemal Universiteti 2006 Tekirdağ Dövlət nku.edu.tr
Tokat Gaziosmanpaşa Universiteti 1992 Tokat Dövlət gop.edu.tr
Trakya Universiteti 1982 Trakya Dövlət trakya.edu.tr
Uludağ Universiteti 1970-1975 Bursa Dövlət uludag.edu.tr
Uşak Universiteti 2006 Uşak Dövlət usak.edu.tr
Yalova Universiteti 2008 Yalova Dövlət yalova.edu.tr
Yıldız Teknik Universiteti 1911 İstanbul Dövlət yildiz.edu.tr

Ətraflı Məlumat üçün Bizimlə Əlaqə Saxlayın!